Klantenservice  -  Tel. 088 – 777 3 112

Doorlopend krediet

Persoonlijke lening

Bereken uw

maximale lening

Vrijblijvend een aanvraag doen

Privacy & Cookie Statement

In ons Privacy- en Cookiestatement geven wij informatie over privacy, cookies en een overzicht van de specifieke cookies die worden gebruikt op onze website.

 

Algemeen

 

Bij bezoek aan deze website kan LN Direct gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt LN Direct de beschikking over uw persoonsgegevens. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert LN Direct uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Dit Privacy & Cookie Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Persoonsgegevens

 

Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren kan het noodzakelijk zijn, dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Deze persoonsgegevens kunnen we delen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren/administreren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

 

LN Direct acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bewaren van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@LNdirect.nl  

 

Websites van derden

Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wat zijn uw rechten

 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, dan beschikt u over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik hiervan te controleren. U heeft de volgende rechten:

 

  • - Recht op inzage;
  • - Recht op rectificatie en aanvulling;
  • - Recht op vergetelheid;
  • - Recht op beperking van de verwerking;
  • - Recht op dataportabiliteit;
  • - Recht van bezwaar tegen marketing.

 

Wilt u gebruik maken van een of meerdere van uw rechten, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar LN Direct, postbus 80, 8060 AB Hasselt of info@LNdirect.nl.

 

Vindt u dat wij uw verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens niet zorgvuldig uitvoeren, of heeft u aanvullende vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens? Neem dan per brief of per e-mail contact met ons op.

 

Wanneer wij u niet hebben kunnen overtuigen en u blijft van mening dat er niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u hierover een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep instellen bij de burgerlijke rechter.

 

Cookies

 

LN Direct maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Bij een vervolgbezoek aan onze website kunnen deze cookies worden herkend.

 

Soorten cookies

 

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals:

 

Functionele cookies
Dit zijn bestandjes die nodig zijn om een website voor u goed en gemakkelijk te laten werken. Bij functionele cookies gaat het bijvoorbeeld om de functie waarmee u een product in een winkelmandje kan plaatsen of bij een later bezoek herkenbaar is en niet opnieuw hoeft in te loggen.

 

Analytische cookies
Via deze cookies kan de eigenaar van een website inzicht krijgen in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden vaak of minder vaak bezocht. Komen bezoekers overdag of juist na werktijd. Het gaat hierbij om cookies die alleen algemene informatie en geen informatie over een individuele bezoeker opleveren.

 

Tracking cookies
Tracking cookies zijn bestanden die bedoeld zijn om het surfgedrag van een individuele bezoeker vast te leggen. In de praktijk worden deze cookies gebruikt om klantgerichte aanbiedingen te doen. Heeft u bijvoorbeeld gekeken naar een persoonlijke lening, dan kunt u in de weken daarna met informatie en aanbiedingen over een persoonlijke lening benaderd worden.

 

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Afmelden Cookies

 

Wilt u geen cookies meer ontvangen, dan kunt u dit via de instellingen onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers aanpassen.

 

Wijzigingen Privacy & Cookie Statement

 

LN Direct behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookiestatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy & Cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

© 2016 LN Direct