Klantenservice  -  Tel. 088 – 777 3 112

Doorlopend krediet

Persoonlijke lening

Bereken uw

maximale lening

Vrijblijvend een aanvraag doen

Privacy

 

LN Direct vindt het erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Onze systemen en programma's zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

Uiteraard houdt LN Direct zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

 

'Cookies' stellen deze internetsite in staat de bezoeker te herkennen als deze terugkomt op de internetsite van LN Direct. Zij worden alleen voor dit doel gebruikt. Cookies worden gebruikt om de computer van een bezoeker van de internetsite te koppelen aan specifieke gegevens op de internetsite. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie. De gebruiker van internet/een browserprogramma heeft de mogelijkheid de acceptatie van cookies uit te schakelen.

 

Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u ze zelf hebt verstrekt. LN Direct gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u hier niet (langer) mee instemt, kunt u ons op ieder gewenst moment schriftelijk verzoeken het gebruik van uw gegevens te staken en de gegevens te verwijderen.

Voor vragen over de wijze waarop LN Direct omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van LN Direct, t.a.v. de privacymanager, postbus 147, 8280 AC Genemuiden, of e-mail: info@LNdirect.nl

 

© 2016 LN Direct