Klantenservice  -  Tel. 088 – 777 3 112

Doorlopend krediet

Persoonlijke lening

Bereken uw

maximale lening

Vrijblijvend een aanvraag doen

Disclaimer

 

Het gebruik van de website van LN Direct is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LN Direct.

 

LN Direct besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de informatie en data op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie wordt u geheel vrijblijvend verstrekt, waarbij LN Direct zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om de vermelde gegevens, zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

 

LN Direct sluit iedere aansprakelijkheid uit als blijkt dat de klant een onjuist profiel en/of gegevens heeft verstrekt. LN Direct is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van deze website lijden door het gebruik van deze website en/of de daarin opgenomen informatie. Evenmin is zij aansprakelijk voor (fouten in of door) elektronische communicatie via de website.

 

 

© 2016 LN Direct